Obituary

 Resounding send off for true change champion

Thousands of people thronged Charles Muzembi homestead to give a resounding send off to former Masvingo District Ward 23 opposition Councilor’s wife.

Mrs Muzembi died after a short illness. In 2008 Mrs Muzembi was severely beaten and left for dead by alleged Zanu PF militias. Her husband had won convincingly in the March harmonized election. Charles Muzembi used his military training to escape when his home was invaded by Zanu PF militia during the 2008 Presidential runoff. Mrs Muzembi was not lucky they nearly killed her. Her crime was the election victory of her husband.

Charles Muzembi a liberation struggle war veteran dumped Zanu PF in 2000 to join the newly formed MDC. He became a strong pillar of the labour backed party led by Tsvangirai in Masvingo South.

Mrs Muzembi stood with her husband and helped in the mobilisation, recruitment and education of citizens of Ward 23.MDC T, then won a ward in which Zanu PF candidate Dr Eng Walter Muzembi hailed from.

Charles Muzembi and Walter Muzembi are closely related and their homes are only 500metres apart.

Although both supported different political parties they enjoyed cordial family relationship. This didn’t go well with Zanu PF Youths especially from Masvingo City.

“Ndauya pano panhamo ndakapfeka ngundu nhatu.Chokutanga ndiri sekuru vepano. Mese munoziva Mavhaire and Muzembi are closely related families.Mhuri yevazukuru ndatumwa nemhuri yekwaMavhaire kuti nematambudziko uye nyaradzwai neJehovha” said Moses Mavhaire 23 August 2023 CCC House of Assembly Candidate.

“Chechipiri ndauya semutungamiriri akasarudzwa neruzhinji MuMasvingo Central. Isu vamwe kubudirira kana kusabudirira tinoziva kuti vanhu tinochemana. Hatigare Harare zvokubva takanganwa kuti vatungamiriri vanogara muvanhu.Ini ndichange ndinemi pamafaro uye pakurwadziwa. Mukaona mandishaya pakaita sepapo zvinoreva handikodzeri kuva mutungamiriri.” he added. There was a great approval from mourners.

“Chechitatu ndatumwa nomutungamiri wevanhu venyika ino VaChamisa. Mose munoziva kuti vaCharles Muzembi vakamboita Kanzera muno. Saka VaChamisa vandituma kuti ndizoti kumhuri yaVaMuzembi neWard 23 nematambudziko.

“VaChamisa vanoziva VaMuzembi semunhu akashanda nevanhu zvakanaka.Vati Ward 23 neMasvingo Central makwidza anoshura materu uye mukaona kwaita mhindo kwoda kuedza, tasvika pachikwekwenheru chokuti tichipinda muZimbabwe ine uchi nemukaka. Zimbabweans ngatibataneyi tava kuda kuyambuka.” Moses Mavhaire said to wild cheering from thousands of mourners.

The mourners were also addressed by Jeffryson Chitando. He emphasized family unity and chronicled the persecution and tribulations which Charles Mhepo Chamvari Muzembi and wife went through under the oppressive government of Zanu PF.

Zanu PF Councilor for Ward 23 Mr Machingambi said; “Chakanaka Chakanaka mukaka haurungwi munyu.Vanhu veward 23 ndaona chishamiso kuti vatungamiriri veOpposition chokwadi vanovigana.

“Ndanzwa kunzi chero VaChamisa vatuma shoko kuzonyaradza mhuri yepasi pasi kudai haaa vanhu ava vanerudo.

“Ndinoda kuti muward muno tidzidze kuti tive nerudo rwakaita sevanhu ava. Kugara nhaka huona dzevamwe.Imi veCCC kana maona chakanaka chiri kuitwawo neZanuPF torai ndiko kuti musha tivake tose. Ndakaona wandaikwikwidzana naye Mai Masiya vari kupa vanhu upfu please please chero veZanuPF endai munonyoresa zhara haina party.

“Mavhaire mwana wedu zvaaita ndezvedu”.

People clapped hands and Mavhaire, Chitando and CCC Ward 25 Councilor Mapamba shook Councilor Machingambi for his words of wisdom.

The Master of Ceremony thanked opposition members who travelled from every polling station to give a resounding send off to one of their own.

“Ndoda kukuratidzai kubatana kweCCC in Masvingo Central.Ndichadana polling by polling station muone kuti kwese kwabva vanhu.

“Asi ndoda kutanga nekure vavambuka rwizi Mutirikwi vabva kwaChatikobooo…….” he couldn’t call other polling stations as people went wild with cheering, clapping hands and praise as more than 20 people stood up.

Rest in peace Mrs Muzembi mukadzi WaChamvari chemusangano. Wife of a true liberation struggle, war veteran.

🇿🇼☝🏿🇿🇼 Patriotic Papa JC speaks when things are not good for citizens who want better change in Zimbabwe

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button